Klachtenprocedure van Life and Identity

Wat moet u doen als u niet tevreden bent na de behandeling?

Life and Identity spant zich in om alle behandelingen zorgvuldig uit te voeren. Toch kan het zo zijn dat de behandeling anders verloopt of uitpakt dan u en/of de arts had verwacht. Het is daarom verstandig om altijd een gratis controle afspraak te maken bij uw behandelend arts 2 weken na uw behandeling, zodat u samen met de arts naar het resultaat kan kijken en uw behandelend arts eventueel een eenmalige touch-up kan doen. Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat uw arts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. Indien u twijfelt voordat uw controle-afspraak gepland staat, neem dan gerust contact op met ons. Wij beantwoorden graag al uw vragen. Klanttevredenheid staat bij ons centraal!

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Life and Identity waardeert het dan ook wanneer u uw klacht kenbaar maakt. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening optimaliseren. Wij gaan graag samen met u op zoek naar een passende oplossing voor uw klacht. Voor het indienen van een klacht kunt u de volgende stappen van de klachtenprocedure volgen:

Stap 1: Mondeling

Mocht u ergens niet tevreden over zijn, dan verzoeken wij u om binnen 2 maanden na de behandeling contact op te nemen met Life and Identity. Hierna worden klachten niet meer in behandeling genomen. Dit kan zowel telefonisch (06-40988204) of per email (info@lifeandidentity.com). Uw behandelend arts van Life and Identity staat u graag persoonlijk te woord om een oplossing te zoeken voor de teleurstelling, ontstane verwarring of het probleem.

  • Life and Identity neemt uw klacht altijd serieus
  • Het tijdig melden van uw klacht geeft Life and Identity de gelegenheid om samen met u een passende oplossing te vinden

Stap 2: klachtencommissie

Mocht u er samen met uw behandelend arts niet uitkomen kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging Esthetische Geneeskunde (NVEG) voor het indienen van een formele klacht. Wanneer u uw klacht indient bij de NVEG dient u dit via de website van de NVEG te doen. Het formulier dient daarbij zo volledig mogelijk ingevuld te worden om in behandeling genomen te worden. Indien deze niet volledig is, zal u de gelegenheid krijgen om de laatste benodigde stukken aan te leveren. Wanneer alles binnen is zal er een commissie van onafhankelijke en ervaren cosmetische artsen in samenspraak met een jurist uw klacht bestuderen en, indien geschikt bevonden, deze ook behandelen.

Stap 3: Klachtenfunctionaris

Indien u er ook niet uitkomen met de klachtencommissie, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal zich nogmaals buigen over uw klacht en kan u ook informeren over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. Binnen 1 week na het bekend worden van uw klacht bij DOKh neemt de Klachtenfunctionaris contact met u op. Met uw toestemming kan de klachtenfunctionaris uw dossier inzien en de betrokken behandelend arts van Life and Identity horen. De klachtenfunctionaris probeert de klacht te bemiddelen als u daarvoor open staat. Wel gelden er enkele spelregels:

  • Hulp van de Klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hierover eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is hier te downloaden.

Klachtenfunctionaris van Life and Identity

Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6

1812 RB ALKMAAR

Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)

E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl

Website: www.dokh.nl

Stap 4: Geschilleninstantie

Life and Identity heeft een toegankelijke klachtenprocedure. Life and Identity probeert graag eerst met u tot een passende oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, kunt u terecht bij de klachtencommissie of de klachtenfunctionaris. Mocht u er dan nog niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de externe geschilleninstantie. Een geschil wordt pas in behandeling genomen door de Geschilleninstantie als u het geschil schriftelijk (per email) indient, gericht aan de Geschilleninstantie. In de omschrijving van het geschil moet duidelijk zijn opgenomen:

  • Naam van de klager (uw naam)
  • Als u namens een klager een geschil indient, welke relatie u tot deze persoon heeft
  • Of u, de klager, contact heeft gehad met een Klachtenfunctionaris en een korte omschrijving van de uitkomst hiervan
  • Over wie het geschil gaat
  • Over welke behandeling, gedraging of bejegening u ontevreden bent

Als het nodig is, helpt de klachtenfunctionaris u bij het schriftelijk indienen van uw geschil. Dit brengt voor u geen kosten met zich mee.

De geschilleninstantie is erkend door de VWS kan en zal een onpartijdige beslissing vellen over de klacht en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen u en Life and Identity. Voor dit onderzoek is het vaak nodig, dat de Geschilleninstantie informatie inwint en stukken inziet. Indien nodig gebeurt dit met uw toestemming en met inachtneming van het beroepsgeheim van de betreffende hulpverlener. De geschilleninstantie zal na een gewogen afstemming en onderzoek een bindend advies uitbrengen voor beide partijen of zal een schikking tussen u en Life and Identity bevorderen. De procedure vanaf het moment waarop het geschil ontvankelijk is verklaard tot de uitspraak duurt maximaal 6 maanden.

De procedure is kosteloos. Wel worden u kosten voor het griffierecht in rekening gebracht van ten hoogste € 50,-. Indien u zich wilt laten bijstaan bij de behandeling van uw geschil, dan komen deze kosten voor eigen rekening.

De volledige regeling is hier te downloaden.

Geschillencommissie Life and Identity

Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6

1812 RB ALKMAAR

Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)

E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl

Website: www.dokh.nl