Privacy policy

Online persoonsgegevens en marketing 

www.lifeandidentity.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Onderstaand wordt uitgelegd hoe Life and Identity (hierna te noemen L&I) uw online persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Omdat wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijzonder persoonsgegevens verwerken, hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld en deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld. Indien u dit nodig acht, kunt u onze functionaris gegevensbescherming bereiken:

info@lifeandidentity.com
Amsterdamstraat 3
2711 GX te Zoetermeer
Nederland

Wat zijn online persoonsgegevens? 

Online persoonsgegevens omvat alle informatie die kan worden gebruikt om een uniek individu online te identificeren. Online kan dit informatie bevatten die is gegenereerd door cookies en andere trackers (inclusief informatie die is gegenereerd door ingesloten services van derden, zoals Google of Facebook), evenals het IP-adres.

Waar heeft u recht op?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Life and Identity en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. [1]

  • Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op inzage’;
  • Wilt u uw online gegevens die worden verwerkt door Life and Identity laten wissen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op vergetelheid’;
  • Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op rectificatie en aanvulling’;
  • Wilt u uw online gegevens ontvangen om deze over te dragen naar een andere organisatie? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op dataportabiliteit’;
  • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wilt u uw online persoonsgegevens inzien, aanpassen of wissen? Stuur dan een e-mail naar info@lifeandidentity.com

Welke (online) persoonsgegevens verwerkt Life and Identity?

Hieronder staan de gegevens en platformen waarvan uw gegevens mogelijk worden verzameld. Vanaf pagina 3 worden de doeleinden en rechtsgronden omschreven:

  • Cookies
  • Nieuwsbrief
  • Gedrag op de website en contactformulier
  • Berichten die u verstuurt via Instagram, WhatsApp en Facebook
  • Google
  • Salonized

Onze visie op privacy

  • Life and Identity gaat veilig om met uw (online) persoonsgegevens
   Life and Identity werkt alleen met tools en partijen die voldoen aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom hebben wij met onze derde partijen verwerkersovereenkomsten ondertekend. De overeenkomsten bieden garanties dat de bescherming van de rechten van u wordt gewaarborgd. Hieronder vallen Salonized, Google en  Mailchimp. We hebben alle tools en partijen geen toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken voor hun eigen diensten. 
  • Life and Identity wilt uw gebruikservaring personaliseren
   Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken wij uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk op weg te kunnen helpen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meer relevante content laten zien en de website op basis van gebruikersactiviteiten verbeteren om uw gebruiksgemak te verhogen.
  • U geeft zelf aan hoe Life and Identity uw gegevens verwerkt
   U kunt zichzelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven, cookie instellingen zelf aanpassen en ervoor kiezen om geen berichten meer te ontvangen via overige kanalen. Op deze manier heeft u zelf invloed op hoe Life and Identity uw gegevens gebruikt.

Wat bedoelen wij met verwerken?

Onder verwerken wordt verstaan ‘’alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen.’’ Handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. [2]

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De gegevens worden gebruikt voor retentiemarketing en om gesprekken terug te kunnen lezen over vragen, informatie en klachten. Dit houdt in dat hier een onbepaalde tijd geldt, totdat u aangeeft dat u de persoonsgegevens wilt laten verwijderen.

Dataverwerking cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten (tenzij u expliciet marketingcookies hebt geaccepteerd). De bewaarperiode voor gebruikers en gebeurtenissen is ingesteld op 26 maanden. U kunt het gebruik van Google Analytics cookies weigeren via deze browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Dataverwerking Nieuwsbrief
Life and Identity houdt u graag op de hoogte van onze aanbiedingen en nieuwtjes via de nieuwsbrief. Wanneer u zichzelf aanmeldt, wordt er gevraagd om enkele persoonsgegevens in te vullen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom deze gegevens nodig zijn:

  • E-mailadres: op het aangegeven e-mailadres ontvangt u de nieuwsbrief
  • Voornaam: wij sturen graag gepersonaliseerde nieuwsbrieven
  • Verjaardag: om speciale aanbiedingen te ontvangen
  • Geslacht: om aanbiedingen en andere informatie over relevante behandelingen te ontvangen
  • Leeftijdscategorie: om aanbiedingen en andere informatie over relevante behandelingen te ontvangen
  • Mobiel nummer: voor de WhatsApp nieuwsbrief (niet verplicht)
  • Land: om aanbiedingen en andere informatie over het juiste land te ontvangen
  • Interesses: om aanbiedingen en andere informatie over het juiste interessegebied te ontvangen

Deze gegevens worden veilig bewaard in Mailchimp. 

Wilt u uw voorkeuren voor de nieuwsbrief aanpassen of afmelden? Geef dan per mail het volgende aan:

  • Of u nieuwsbrieven per e-mail wilt ontvangen;
  • Of Life and Identity via een andere manier een aanbieding onder uw aandacht mag brengen, bijvoorbeeld WhatsApp.

Onder elke nieuwsbrief die u ontvangt in uw mailbox staat ook een linkje vermeld waar u zich kunt afmelden of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Dataverwerking website en contactformulier
De website van Life and Identity is volledig HTTPS beveiligd. Dit betekent dat alle gegevens die je met Life and Identity uitwisselt via de website worden versleuteld met SSL-beveiliging. Wanneer u contact opneemt met Life and Identity door middel van het online contactformulier, wordt er gevraagd om enkele persoonsgegevens in te vullen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom deze gegevens nodig zijn:

  • Voornaam: hiermee kunnen wij meteen een afspraak inplannen of uw afspraakgeschiedenis bekijken 
  • Achternaam: hiermee kunnen wij meteen een afspraak inplannen of uw afspraakgeschiedenis bekijken
  • E-mailadres: dit is een vereiste om contact met u op te nemen nadat uw formulier is verzonden
  • Onderwerp: door aan te geven waar uw vraag over gaat, kunnen wij deze naar de juiste persoon richten en zo snel mogelijk afhandelen
  • Uw vraag: beschrijf goed waar uw vraag over gaat om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn

Deze gegevens worden bewaard binnen het beveiligde Salonized systeem en de One.com emailomgeving van Life and Identity waar enkel Life and Identity medewerkers bij kunnen. Uw contactgeschiedenis wordt veilig bewaard zodat we kunnen zien waar het gesprek over ging, maar ook om vragen en klachten terug te kunnen lezen.

Dataverwerking sociale media
Ook via de sociale mediakanalen Facebook, WhatsApp en Instagram kunt u contact met ons opnemen. Uw berichten komen binnen in de genoemde platformen. Foto’s van cliënten worden enkel geplaatst op de kanalen van Life and Identity wanneer de cliënt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Verder kan het voorkomen dat u af en toe een advertentie van Life and Identity voorbij ziet komen op Facebook en Instagram. Wanneer u als Facebook en Instagram gebruiker akkoord gaat met hun voorwaarden, geeft u ook toestemming voor advertentiegegevens. Raadpleeg de Privacy Policies van de sociale mediakanalen/derden voor meer gedetailleerde informatie.

Dataverwerking Google 
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens/surfgedrag op de website te analyseren (bijv. het klikgedrag, duur van het bezoek, browser en aantal paginaweergaven) en om resultaten van online advertenties (bijv. kliks op een advertentie, weergaven en geboekte afspraken) die worden getoond in de zoekresultaten bij te houden. Online advertenties (Google Adwords) worden gebruikt om onze diensten onder de aandacht te brengen. Google Analytics is volledig geanonimiseerd en hiermee is uw IP-adres privacy-vriendelijk ingesteld. De data wordt in Google Ads opgeslagen.

Data verwerking Salonized
Via Salonized kunt u zelfstandig online afspraken inplannen bij Life and Identity. Deze gegevens inclusief uw afspraak geschiedenis worden in Salonized bewaard totdat u het wilt laten verwijderen. Wij gebruiken dezelfde gegevens voor het versturen van facturen voor operaties/ingrepen en/of om een (vervolg) afspraak in te plannen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom en welke gegevens wij van u verzamelen:

  • Voornaam: voor het inplannen van de afspraak, het versturen van een persoonlijke e-mail en identiteitscontrole voordat de afspraak plaatsvindt;
  • Achternaam: voor het inplannen van de afspraak, het versturen van een persoonlijke e-mail en identiteitscontrole voordat de afspraak plaatsvindt;
  • E-mailadres: voor het versturen van een bevestigingsmail, een persoonlijke e-mail en een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
  • Telefoonnummer: voor informatie omtrent een afspraak, zoals een wijziging;
  • Adres: voor het versturen van een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
  • Plaats: voor het versturen van een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
  • Land: voor het versturen van een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
  • Postcode: voor het versturen van een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
  • Geslacht: de aanhef gebruiken wij voor het versturen van een persoonlijke e-mail of factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
  • Verjaardag: voor de identiteitscontrole voordat de afspraak plaatsvindt;
  • Aanmelden op e-mails omtrent afspraakherinneringen, wijzigingen en annuleringen: om belangrijke informatie te ontvangen over uw afspraak;
  • Aanmelden op de nieuwsbrief: om informatie te ontvangen over prijsverlagingen en nieuws.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties met een eigen Privacy Policy beheerd worden. Voordat u informatie invoert op de website van een andere organisatie raden wij het aan om de voorwaarden en de privacyverklaring van andere organisaties goed door te lezen. Life and Identity is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de websites van andere organisaties.

Aanpassingen privacy policy

Life and Identity behoudt het recht om deze verklaring op elk moment aan te passen, dus houdt de website regelmatig in de gaten voor eventuele wijzigingen.

——————————————————————————————————————————

Life and Identity
Amsterdamstraat 3
2711 GX Zoetermeer
Nederland
Tel.: +316 40988204
E-mail: info@lifeandidentity.com

Laatst bijgewerkt: december 2019

[1] Voor nadere toelichting over uw rechten kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen, URL https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
[2] Zie voor nadere toelichting over de verwerking van persoonsgegevens de website van Autoriteit Persoonsgegevens, URL https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens
[3] Zie voor nadere toelichting over cookies blokkeren de website van Microsoft, URL https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies